Over het gezondheidscentrum

In Gezondheidscentrum (GC) Warffum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. 

Omdat er veel deskundigen bij betrokken zijn, spreken we ook wel van ‘geïntegreerde zorg binnen de eerste lijn’. 

We bieden hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle hulpvragers. De hulpverlening wordt dicht bij de patiënt en toegankelijk georganiseerd.

Stichting De Pool eerstelijnszorg bindt eerste lijn partijen in de regio, Huisartsenpraktijk Warffum maakt deel uit van de stichting.